Česká asociace basketbalových rozhodčích jako složka České basketbalové federace podléhá jejím řádům, které naleznete na stránkách České basketbalové federace.

K těmto hlavním řádům přibývají dva další, a to je Statut ČABR, který je navrhován Valnou hromadou ČABR a schvalován V ČBF a dále Disciplinární řád ČABR, který je schvalován Valnou hromadou ČABR.