Pravidla basketbalu procházejí stále vývojem, který má za úkol hru zatraktivnit, zároveň zvýšit i bezpečnost hry jako takové a také z mnoha různých dalších podnětů. Dále jsou popisována a upřesňována v oficiálních a doplňujících výkladech.

Pravidla a výklady vydává FIBA a jejich české znění a případné další upřesnění zajišťuje Národní instruktor FIBA pro Českou republiku.

Aktuální pravidla jsou platná od 1.10.2017