Rozhodčí ČABR jsou povinni znát a dodržovat, případně se řídit, následujícími předpisy.