17.07.2018

Platba licenčního poplatku - důležité!

Platba licenčního poplatku na sezónu 2018/2019 a poplatku za seminář:

číslo účtu: 1716905504/0600
částka: dle kategorie rozhodčího
                skupina 1 - 6300,- Kč
                skupina 2 - 3525,- Kč
                skupina 3 - 2250,- Kč
variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka
specifický symbol: 2
zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení rozhodčího
splatnost do: 15.8.2018

Platby budou kotnrolovány sekretariátem ČBF, který po tomto termínu zašle seznam přijatých plateb. Bez potvrzené platby ze strany sekretariátu ČBF není účast na semináři možná.

Seznam přihlášených rozhodčích dle skupin zde.

Informace k semináři zde.