09.09.2015

Náhradní plnění tesů

Vážené kolegyně a kolegové,

náhradní plnění testů se uskuteční ve středu 23. 9. 2015 v Praze na Folimance od 16:00 hodin.

Program:
1) Písemný test
2) Fyzický test

Rozhodčí, kteří se zúčastnili semináře v Nymburce:
- Účastní se na vlastní náklady, neplatí žádné poplatky.

Rozhodčí, kteří byli ze semináře v Nymburce řádně omluveni:
- Účastní se na vlastní náklady.
- Před zahájením náhradního plnění testů rozhodčí uhradí licenční poplatek a poplatek za seminář dle kategorie ve které je zařazen ve stejné výši jako rozhodčí v Nymburce.
- V případě úspěšného splnění obou testů, a pokud chce rozhodovat utkání ČBF již v podzimní části sezóny, rozhodčí uhradí Poplatek za podmínečné zařazení mezi rozhodčí k
řízení utkání republikových soutěží ČBF ve výši dvojnásobku odměny za nejvyšší soutěž, kterou je v dané sezóně oprávněn řídit. Pokud tak neučiní, bude zařazen k delegacím až po absolvování zimního semináře společně s rozhodčími NBL.
- Absolvování zimního semináře společně s rozhodčími NBL je povinné v každém případě, pokud chce být rozhodčí nominován i k utkáním po termínu konání tohoto semináře (Je nutné splnit podmínku absolvování alespoň jednoho semináře ročně).