15.09.2016

Náhradní plnění testů

Náhradní plnění testů se uskuteční dne 29. 9. 2016 v Praze na Folimance.

Začátek pravidlového testu bude v 16:45 hodin.

Fyzický test proběhne od 17:30 hodin.

Před zahájením fyzického testu musí každý rozhodčí, který neběhal v Nymburce, předložit zdravotní potvrzení.

Platby:

Neúspěšní v Nymburce a/nebo neběhající v Nymburce - bez platby.

Bez účasti v Nymburce - poplatek za podmínečné zařazení do sezóny + licenční poplatek a poplatek za seminář (ti, kteří ho ještě nezaplatili).

Platbu zašlete dle těchto pokynů:

číslo účtu: 1716905504/0600 
částka: viz příloha
variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka 
specifický symbol: 2 
zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení rozhodčího 
splatnost do: 23.9.2016 (do tohoto data musí být platba připsána na účet ČBF)

Platby budou kotnrolovány sekretariátem ČBF, který po tomto termínu zašle seznam přijatých plateb. Bez potvrzené platby ze strany sekretariátu ČBF není účast na náhradním plnění testů možná.